Contributie

Met ingang van 1-4-2024 bedraagt de contributie per kwartaal: 

Basislessen (Step, Swing, Rhythm, Aerobics, Bodyflow, Bodybeat, Feminine, Modern, Streetdance, Klassiek): 

  • Leden van 4 t/m 11 jaar € 46,00 per kwartaal
  • Leden van 12 t/m 18 jaar € 49,00 per kwartaal
  • Leden vanaf 19 jaar € 55,00 per kwartaal

Yoga

De contributie bedraagt € 73,00 per kwartaal

Intenz en Scope (als extra les náást basisles): 

  • Intenz 1 en 2 € 35,50 per kwartaal
  • Intenz 2 + Scope € 52,00 per kwartaal

Intenz en Scope (zonder basisles):

  • Intenz 2 + Scope € 68,50 per kwartaal

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50. De contributie wordt tijdens de vakanties, bij verhindering én bij ziekte doorbetaald, dus 12 maanden per jaar. De contributie wordt aan het begin van het kwartaal geïncasseerd (dus telkens in het begin van januari, april, juli en oktober). 

Kies een Club

Wil uw kind zich graag aanmelden bij Ritmo, maar laten de financiële middelen dit niet toe? Dan verwijzen wij u graag naar de campagne Kies een Club https://kieseenclub.nl/.