Bestuur

Het bestuur van Ritmo en Scope bestaat uit:

  • Voorzitter: Britt Huskens
  • Penningmeester: Laura Mennens
  • PR: Jurith Keijbets 
  • Ledenadministratie: Lara Gubbels 
  • Dansprogrammering: Fleur Dautzenberg & Merel Schreuders
  • Dans- en showgroep Scope: Lara Gubbels

Het bestuur vergadert tien keer per jaar volgens een jaarlijks vastgesteld schema.