Bestuur

Het bestuur van Ritmo en Scope bestaat uit:

  • Voorzitter: Daniël Klinkenberg
  • Secretaris: Ricky Domen
  • Penningmeester: Yolan Jacobs
  • Ledenadministratie: Marina Frings
  • Dansprogrammering: Monique Klinkenberg

Het bestuur vergadert tien keer per jaar volgens een jaarlijks vastgesteld schema.

Zij wordt ondersteund door een viertal commissies:

  • Commissie optredens
  • Commissie activiteiten
  • Commissie PR en communicatie
  • Commissie financiën en huisvesting